Aanvragen

Het doel van onze LOTUSkring is het - ten behoeve van het onderwijs in de Eerste Hulp - op medisch en psychologisch verantwoorde wijze uitbeelden van slachtoffers in ongevalssituaties, die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen.

U kunt een aanvraag indienen via onderstaand aanvraagformulier. Hierbij vindt u ook onze algemene voorwaarden en ons Privacy Statement.


 

Aanvraagformulier

 

    algemene voorwaarden
    Privacy Statement