Wat is LOTUS

 

In de 2e Wereldoorlog werd in Engeland de Slachtofferbond opgericht om de burgerwacht te trainen om op de juiste manier met slachtoffers om te gaan. Na de oorlog ging de bond zich inzetten voor het onderwijs in eerste hulp.

Begin jaren 60 van de vorige eeuw gaven zij demonstraties in Nederland, wat voor het Oranje Kruis aanleiding was om in 1963 de Landelijke Opleiding Tot Uitbeelden Slachtoffers (LOTUS) in het leven te roepen.

Het doel van de opleiding tot LOTUS is:
Ten behoeve van het onderwijs in de eerste hulp op medisch en psychologisch verantwoorde wijze uitbeelden van slachtoffers in (ongevals)situaties, die de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen.

   
OPLEIDING TOT LOTUS SLACHTOFFER
De opleiding tot LOTUS slachtoffer wordt eens in de paar jaar gegeven door onze instructeurs en onze medisch begeleiders, onder auspiciën van onze kring, en onder verantwoordelijkheid van de organisatie Lotus. De opleiding duurt ca. 18 maanden in deeltijd (1 lesavond per maand en een zaterdagmiddag per maand). Voorwaarden zijn een gezonde dosis enthousiasme en een diploma Eerste Hulp (of de bereidheid die te halen tijdens de opleiding). Onze laatste opleiding is afgerond in april 2014. Wil je graag een LOTU ®slachtoffer worden? Neem dan contact met ons op.
Het diploma LOTUS is 2 jaar geldig, en kan worden verlengd als je hebt aangetoond nog competent te zijn, ter beoordeling van een Instructeur LOTUS.

 
LOTUS STUDIEKRING
Gediplomeerde LOTUS slachtoffers worden lid van een LOTUS studiekring. In dat verband wordt gewerkt aan:
1. Het beoefenen en bewaken van de compententies voor het diploma LOTUS (basis)
2. Het leren van nieuwe en gewijzigde kennis, vaardigheden en houding
3. Het behalen van nieuwe compententies naar het niveau Lotusprofessional